วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนพลพัฒนศึกษาร่วมกับคณะศิษย์เก่าได้จัดงานถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา และร่วมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยทางโรงเรียน คณะครู-บุคลากร และทีมงานทุกคนขอขอบคุณและร่วมอนุโมทนาไปกับบุญในครั้งนี้ด้วย...

     วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนพลพัฒนศึกษาได้จัดงานมุฑิตาจิต เพื่อขอบคุณและอวยพรเนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติกงานที่โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ของครูชนิดาภา น้อยสุวรรณา ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและมีความสุข...

     วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนพลพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ขึ้น โดยมีกิจกรรมแจกของรางวัลและเกมให้นักเรียนร่วมสนุกมากมาย เพื่อมอบความสุขให้กับทุกคนในวันขึ้นปีใหม่..
     วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนพลพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรม
"การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม" ขึ้น โดยร่วมกับโรงเรียนโสกนกเต็นและโรงเรียนคำไฮน้ำผึ้ง และมีวิทยากรที่ค่อยให้ความรู้และทำกิจกรรมตลอด 2 วัน 1 คืน ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น ณ ค่าย พันธวาศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมเด่นประจำเดือน

ถวายผ้าป่า คืนสู่เหย้า
มุฑิตาจิต ครูชนิดาภา
วันคริสต์มาส
เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
การประเมินสถานศึกษาสีขาว
English camp PNS